2022

Zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Podané žádosti o závazné stanovisko a povolení provozu a závazná stanoviska a povolení, která byla vydána na základě těchto žádostí

Vysvětlivky - předmět žádosti:

PP Povolení provozu (ZOO - §11 odst. 2 písm. d)
PP-Z Změna povolení provozu
ZSU Závazné stanovisko k umístění stavby  (ZOO - §11 odst. 2 písm. b)
ZSS Závazné stanovisko ke stavbě a změny stavby  (ZOO - §11 odst. 2 písm. c)

Vysvětlivky - způsob vyřízení:

R Rozhodnutí
ZS Závazné stanovisko
VYJ Vyjádření, sdělení, apod.
USN Usnesení

Vysvětlivky - ostatní:

NPM Nabytí právní moci
SPŘ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
ZOO Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
1)  ZS, VYJ - datum vydání; R, USN - datum NPM
 
Datum podání Provozovatel Provozovna Předmět                   žádosti Kód               zdrojů Vyřízení Úřední osoba
Obchodní jméno IČO 1) Datum Způsob Pozn.
10.01.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 27597075 ČS BENZINA Expres Netolice (č. 168) PP 10.2.       zdstu
10.01.2022 VSJ mechanizace s.r.o. 27834972 lokality Jč kraje PP 5.11.       anra
12.01.2022 ČZ a.s. 25181432 Tovární 202, 386 01 Strakonice PP 4.8.1., 4.10.       anra
12.01.2022 STAVBY ŠAFANDA s.r.o. 263638684 lokality Jč kraje PP 5.11.       anra
13.01.2022 Josef HOS s.r.o.  26082420 ČS PHM České Budějovice, parc.č. 12/36, 12/26 a 5/2 k.ú. České Budějovice 4 ZSU, ZSS 10.2.       zdstu
18.01.2022 OnSite Power 3 s.r.o. 25062484 BRISK Tábor a.s. PP 1.1., 1.2.       zdstu
 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz