Koncepce EIA, SEA, IPPC

V této sekci naleznete veškeré informace o problematice posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy staveb, činností, technologií a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví. Hlavním cílem je pak formulovat opatření ke zmírnění nepříznivých vlivů.

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz