Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ

Projekt je zaměřen na Mezisektorové činnosti k zajištění stanovišť networks / zelené infrastruktury a příroda chodby, které propojily chráněných oblastech, jako jsou přírodní parky, oblastí Natura 2000, Ramsarská stanoviště nebo národních parků, například v přeshraniční "bog krajina" nebo Nationalpark Thayatal/Podyjí, kde opatření k zachování a zlepšení by měla probíhat v rámci projektu. Vytvoření skupiny přeshraniční výměny zkušeností na úrovni implementace mezi aktéry chráněné oblasti řízení umožňuje nová zjištění. Zvyšování povědomí nabízí obyvatelům regionu a návštěvníky ocenit a Naučte se chránit cenné přírodní dědictví. Tak projekt posiluje migrace a genetické výměny mezi populací volně žijících živočichů, podporuje koherentní správu chráněných oblastí a trvale udržitelný rozvoj regionu

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz