Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Projekty » Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury | « Zpět

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

 

Základní informace o projektu

„Adaptace na
klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ Název projektu: Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň

Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Číslo projektu: ATCZ 142
Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
Délka trvání projektu: 1.10.2017 – 31.3.2020
Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 46 154 EUR


Projektový partneři:

Land Niederösterreich - Amt
der Niederösterreichischen Landesregierung, Verein ‘‘Natur im Garten‘‘ , Niederösterreichische
Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko, Přírodní zahrada z.s., Jihomoravský kraj, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, Jihočeský kraj    


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo realizaci projektu a jeho následné podání do
Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 v březnu 2017. Tento projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády v Sankt Pölten – oddělení pro životní prostředí a energetiku. Projekt bude realizován v období 1.10.2017 – 31.3.2020. Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé sítě spolupráce v oblasti poznání, využití klimatických funkcí zeleně v kulturní krajině a sídlech pro ochranu biologické rozmanitosti, půdy a rozvoje ekosystémových služeb a vytvořit tak pilotní projekt ekosystémových služeb zelené infrastruktury ve střední Evropě. V rámci projektu tak bude podporována tvorba účinné struktury klimatické zeleně, ale zároveň dojde k lepšímu ekologickému zhodnocení stávající struktury zeleně 
a jejímu přizpůsobení se požadavkům klimatické změny.


Základními výstupy projektu jsou pilotní a modelové projekty (zlepšují lokální ekologickou situaci a mají charakter jako vzor pro další projekty), informační poradenské a vzdělávací aktivity, směrnice a programy sloužící institucím kompetentním pro toto téma (zejména obcím, regionálním správním orgánům, jako orientace při realizačních opatřeních).

Mimo výše uvedené informační a metodické materiály bude dalším konkrétním výstupem projektu výsadba 2 000 ks ovocných stromů v krajině a školních či obecních zahradách, 1 000 ks neovocných stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek, 1 500 stromů a keřů dělících orné bloky a oživující vodoteče v zemědělské krajině.

Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci projektu KLIMAGRÜN spolupracuje s místními akčními skupinami (MAS) Jihočeského kraje. Během této spolupráce bude zajištěna organizace mnoha seminářů, určených pro zástupce obcí, komunit, iniciativ, zemědělců, podniků, regionálních správních orgánů aj.


Internetová adresa projektu: http://www.at-cz.eu