Podpora přirozeného prostředí a výskytu Perlorodky říční v povodí Malše - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Projekty » Podpora přirozeného prostředí a výskytu Perlorodky říční v povodí Malše | « Zpět

Podpora přirozeného prostředí a výskytu Perlorodky říční v povodí Malše

                                           

Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční Margaritifera margaritifera) v povodí Malše

 • Číslo projektu: ATCZ37
 • Zkratka:
  Malsemuschel

 • Délka trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2020
 • Alokované prostředky EFRR: 1 414 252,90 €
 • Vedoucí partner:
  Ministerstvo životního prostředí

 • Projektový partneři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Agentura
  ochrany přírody a krajiny ČR, Jihočeský kraj, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí. Mezi hlavní výstupy bude patřit vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do hraničního toku; dále popsání nedostatků v životním prostředí druhu, které nyní brání perlorodkám v rozmnožování, a příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení v celém povodí. Nikoliv v poslední řadě bude podpořeno vytvoření spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o
perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční tak bude vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice. Výstupů bude dosaženo prostřednictvím 3 implementačních balíčků a publicity.

Mezi plánované aktivity patří zejména:

 1. Přímá podpora
  perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele

 2. Zpřesnění
  informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu,
  identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť

 3. Zefektivnění
  ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodíProjekt vychází z osvědčených postupů, ale má i inovativní charakter. Bude poprvé v Evropě použit trojstupňový výběr místa vysazení perlorodek.
 1. Nejprve bude
  zhodnocena stabilita a propustnost dna

 2. Roční
  sledování obsahu kyslíku a čistoty vody pode dnem automatickými sondami

 3. Ověření
  přežívání perlorodek na nejlepších vybraných místech bioindikací (pomocí malých
  perlorodek v klíckách)

Na takto prověřená nejlepší místa budou odchovaní jedinci vysazeni.

Dalším inovativním přístupem je detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástupci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí).  Jen se skutečným zapojením  místních činitelů je možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování  druhu. Zvýšením povědomí se zvýší ochrana druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

Výstupy projektu