Metodika vymezování územního systému ekologické stability - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Informace, metodiky, dokumenty » Metodika vymezování územního systému ekologické stability | « Zpět

Metodika vymezování územního systému ekologické stability

Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2) - Březen 2017

Metodika vymezování ÚSES