Agroenviromentální opatření pro zemědělce - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Agroenviromentální opatření pro zemědělce | « Zpět

Agroenviromentální opatření pro zemědělce

Krajský úřad - Jihočeský kraj, OZZL, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí je příslušným orgánem ochrany přírody pro vymezení AEO v lokalitách soustavy NATURA2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti) a ve zvláště chráněných územích, které jsou v jeho kompetenci.

Celkově se jedná o cca 1800 DPB, hlavně s kulturou TTP.

V případě, že potřebujete vymezit AEO, změnit AEO nebo vydat souhlasné stanovisko OOP,
obracejte se na Ing. Milana Vláška, tel. 386 720 813, vlasek@kraj-jihocesky.cz.

Pro urychlení si prosím připravte (zašlete v e-mailu) číslo čtverce a číslo DBP.