Odkazy - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Odkazy | « Zpět

Odkazy

Ústřední seznam ochrany přírody
Aplikace Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (dále digitální registr) byla vyvinuta v letech 2003 – 2005 v rámci projektu VaV/620/14/03 – Metody získávání, zpracování, archivace, standardizace a primární interpretace ekologicky relevantních informací o ZCHÚ. Řešitelem projektu byla společnost T-MAPY, spol. s r. o.

Digitální registr zpřístupňuje základní informace o zvláště chráněných územích (velkoplošných, maloplošných), územích soustavy Natura 2000 (ptačích oblastech , evropsky významných lokalitách ), památných stromech , smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech spolu s vybranou listinnou a fotografickou dokumentací ze Sbírky listin Ústředního seznamu ochrany přírody a Fotoarchivu.

Odkaz (otevře se v novém okně): http://drusop.nature.czPortál Informačního systému ochrany přírody

Portál ISOP je webovým rozhraním, které umožňuje přistupovat z jednoho místa ke všem informačním zdrojům a aplikacím ISOP. Nastavením uživatelských práv je rozdělený na veřejnou a neveřejnou část dostupnou až po přihlášení.

Odkaz (otevře se v novém okně): http://portal.nature.czNATURA 2000 v České republice


Na stránkách je uveden aktuální přehled evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a související legislativa.

Odkaz (otevře se v novém okně): http://www.natura2000.cz